Diagnosi

Pel que fa a la seva econografia, la diagnosi de la comarca del Garraf es troba notablement reflectida en diferents estudis i informes que es publiquen amb periodicitat regular.

Des de l’àrea d’Observatori que promou l’Agència NODE Garraf, amb l’aportació de la Diputació de Barcelona, es dona suport a les edicions semestrals de l’Informe FEGP de Conjuntura Econòmica i l’estudi anual de l’Índex FEGP de Competitivitat, com també al seguiment mensual de l’Observatori del Mercat de Treball, que realitza el Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès Garraf.

Informe de l'Impacte de la Covid 19 a la comarca del Garraf