Presentació

El Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf es promou en el marc del Pacte per l’Ocupació i de resultes del Pla de Reactivació de la comarca arran dels efectes de la pandèmia Covid-19. El Consell Comarcal ha fet encàrrec a l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf del procés de redacció d’aquest Pla Estratègic. El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la Diputació de Barcelona donen suport a la realització del document de planificació.

El Programa Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf s’ha de contemplar amb continuïtat perquè la comarca es doti d’una pauta estratègica successiva, posada al dia. Així, la primera partitura estratègica es planteja com una corretja de transmissió vers a posteriors actualitzacions. Caldrà posar les bases per un exercici de planificació i estratègia permanents, amb els què la comarca prevegi escenaris de futur a curt, mitjà i llarg termini.

El primer episodi temporal quedarà establert en el període 2021/2025, expressat com el lustre de la reactivació.

Les primeres accions del PEAE Garraf s’han iniciat a finals d’estiu del 2020 i tindran continuïtat durant la tardor del mateix any. El document final del PEAE Garraf es podria presentar el juny de 2021. A partir del 2021 es sotmetria a seguiment continuat i avaluació semestral.

Context

Des del punt de vista econòmic, la crisi del Covid-19 ha posat en major evidència la vulnerabilitat del Garraf. Un mapa empresarial atomitzat i un mosaic concentrat en els serveis al consum final són factors d’especial volubilitat en conjuntures adverses.
La comarca ha de reaccionar de manera estratègica i harmonitzada per estimular una major competitivitat com a territori, amb nous avantatges comparatius. La diversificació de l’activitat i l’especialització en determinats sectors estratègics podrien servir de guió a la vitalització econòmica del Garraf.

El Pla Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf (PEAE Garraf) es un encàrrec del Pacte per l’Ocupació del Garraf, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf, a l’Agència de Desenvolupament NODE Garraf.

La iniciativa té a veure amb els objectius assumits des del Pacte per l’Ocupació del Garraf d’ençà l’any 2018 i de la proposta de reactivació econòmica treballada conjuntament amb els membres del Fòrum Hèlix Garraf i del Pacte per l’Ocupació del Garraf que es recullen en el document Pacte per a l’ocupació del Garraf: per un nou impuls econòmic i social i de reactivació de l’espai econòmic al Garraf.

El procés de redacció ha començat la segona quinzena de setembre de 2020, amb l’etapa de participació. Aquest episodi s’ha obert a la ciutadania i a les institucions, mitjançant sessions monogràfiques, focus grup i aquest mateix espai web.

Així, aquest espai web és l’aparador del procés de redacció del PEAE Garraf i alhora és una eina per afavorir la participació de la ciutadania i les institucions.

Previs

El Programa Estratègic d’Activitat Econòmica del Garraf s’ha de contemplar amb continuïtat perquè la comarca es doti d’una pauta estratègica successiva, posada al dia. Així, la primera partitura estratègica s’haurà de plantejar com una corretja de transmissió vers a posteriors actualitzacions.

Caldrà posar les bases per un exercici de planificació i estratègia permanents, amb els què la comarca prevegi escenaris de futur a curt, mitjà i llarg termini.

El primer episodi temporal quedarà establert en el període 2021/2025, expressat com el lustre de la reactivació.

Les primeres accions del PEAE Garraf s’iniciaran a finals d’estiu del 2020 i es continuaran durant la tardor del mateix any. El document final del PEAE Garraf es podria presentar el juny de 2021. A partir del 2021 es sotmetria a seguiment continuat i avaluació semestral.

Procés de redacció

L’elaboració del PEAE parteix del trinomi basat en la participació, la formulació i la redacció.

Els capítols de la participació ocuparan la primera part del procés, durant la tardor del 2020 i principis d’hivern. La segona estarà centrada en la realització del document estratègic. Com a fase intermèdia, els participants en el període inicial hauran de validar la formulació prèvia al redactat final.

Aquest espai web donarà cabuda a les opinions rebudes a través de l’adreça garraf@plaestrategic.cat i exposarà el dia a dia del procés d’elaboració del PEAE.